Nalazite se ovde: CPRD KNJIGE

Centar za podsticanje razvoja deteta

Kurs porodične edukacije

Šta je Porodična Edukacija?   Porodična Edukacija proučava razvoj deteta i podučava roditelje/porodice o razvojnim karakteristikama i promenama koje prate dete tokom odrastanja. PO...

Škola emocionalnih veština

Škola emocionalnih veština za decu od 5 do 10 godina. Ciljevi su nam da:  - osnažimo samopouzdanje deteta - poboljšamo školski uspeh - naučimo dete kako da reši konflikt sa v...

Kurs jačanja EQ

U okviru CPRD-a se sa decom sprovode aktivnosti u kojima se razvijaju njihove emocionalne kompetencije sa ciljem da se osnaži EQ deteta. Šta to znači? Dete može realizovati svoje ra...

Akreditovani seminari

 Uticaj vaspitanja na razvoj emocionalnih kompetenci Dete može realizovati svoje razvojne potencijale kada zna kako da uspešno održava svoju pažnju i upravlja osećanjima besa, stida ...

Porodična edukacija u praksi

PORODIČNA EDUKACIJA kao preventivni program koji se sprovodi sa stručnim licima ima za cilj sticanje veština u primeni posebnih tehnika koje su se pokazale efikasnim u dosadašnjem radu sa ...

Program za roditelje

"Program za roditelje" kao poseban program u okviru Porodične Edukacije                  organizuje se (po ...

  • Kurs porodične edukacije

  • Škola emocionalnih veština

  • Kurs jačanja EQ

  • Akreditovani seminari

  • Porodična edukacija u praksi

  • Program za roditelje

Knjige

Knjige

sve-sivo2

Aleksandra Jovanović Magyar je autor više knjiga koje se bave dečjom psihologijom, psihologijom odrastanja i odnosa roditelja i dece. Knjige "Zašto to radiš", “Zamke vaspitanja”, “Kako da zaustavite nepoželjna ponašanja kod dece”, “365 načina da razvijete samopoštovanje kod deteta”, "Pomozite detetu da razume svoja osećanja" su napisane sa namerom da budu od pomoći roditeljima i stručnim licima koja rade sa decom i roditeljima, individualno, ili putem radionica.

 

 

 

Opširnije...
 

Zašto to radiš?

zasto-to-radis2Zašto to radiš je objavljena oktobra 2006. u izdanju Centra za primenjenu psihologiju Društva psihologa Srbije, Beograd. Do sada je prodato 1100 primeraka knjige. U knjizi su sistematizovane glavne ideje o roditeljstvu i odrastanju dece, koje su produkt autorkinog dugogodišnjeg rada sa decom, roditeljima i klijentima koji su joj se obraćali za psihoterapijsku podršku.

 

 

CENA KNJIGE IZNOSI 1250,00din

 

 

Opširnije...
 

Zamke vaspitanja

zamkeU svakoj detetovoj fazi razvoja se javljaju ponašanja koja kod roditelja mogu da izazovu sumnju, brigu ili bes. U određenom dobu ona grizu, štipaju, lažu, kradu ili koriste neprikladne reči, probaju da puše, piju alkohol i namerno izostaju sa časova. Kada ih dete prvi put oproba, ono to čini bez loših namera. Međutim, ako roditelji preterano reaguju na ova njihova ponašanja, dete će početi da razmišlja o uzrocima i da namerno ponavlja ponašanja, želeći da otkrije razlog roditeljske uznemirenosti. Reakcije mogu da postanu sve intenzivnije i da negativno utiču na razvoj deteta, u smislu da ga uspore ili isprovociraju pojavu nekih simptoma koji će možda zahtevati i stručnu pomoć.

 


CENA KNJIGE IZNOSI 1200,00din

Opširnije...
 

Kako da zaustavite nepoželjna ponašanja kod dece

  kako-daU priručniku „KAKO DA ZAUSTAVITE NEPOŽELJNA PONAŠANJA KOD DECE“ detaljno su opisane dve metode čiji su autori J. I. Clarke i T. Feigal. Time-In je metoda koja potiče od J.I. Clarke, a metoda empatije od T. Feigal. Za obe sam od autorki dobila licencu - dopuštenje da ih koristim u svom radu, i da druga stručna lica koja rade sa decom obučavam tim metodama.
       Pre nego što sam se odlučila da ih publikujem, obe metode sam dve godine uspešno primenjivala u radu sa decom koja su boravila u mom vrtiću .
 Uverena u njihovu dobrobit, napisala sam ovaj priručnik i po njemu koncipirala program „METODE ZA SPREČAVANJE NEPOŽELJNIH PONAŠANJA KOD DECE“ koji se u vidu seminara sprovodi sa stručnim licima koja rade u predškolskim ustanovama i osnovnim školama.

CENA KNJIGE IZNOSI 850 din

Opširnije...
 

365 načina da razvijete samopoštovanje kod deteta

 

365-decakSamopoštovanje je tesno povezano sa ljubavi koju smo dobijali tokom odrastanja, poverenjem koje smo gradili prema drugima, disciplinom, samokontrolom, usvojenim vrednostima i unutrašnjom snagom da se odupremo pritiscima.
       „365 načina da razvijete samopoštovanje kod deteta“ је edukativni „alat“ namenjen detetu i njegovim roditeljima. Sastoji se iz 12 blok-listova na kojima su slikovito prikazani neki od najvažnijih faktora koji utiču na formiranje detetovog samopoštovanja (porodica, prijatelji, zdravlje, osećanja, veštine, pravila. . .).

 

CENA KNJIGE IZNOSI 950 dinOpširnije...
 

Pomozite detetu da upravlja svojim osećanjima

pomozite detetu_3D

Materijal se prodaje isključivo uz seminar pod nazivom Uticaj vaspitanja na razvoj emocionalnih komptenci (pogledati u seminare)


Ovaj priručnik je napisan sa namerom da čitaocima približi pojmovno značenje emocionalne kompetencije i ukaže na njene pedagoške implikacije. Sastoji se iz dva dela.

Prvi deo se bavi prikazom naučnih istraživanja koja su sprovedena u domenu proučavanja emocija, sa naglaskom na njihove praktične rezultate. U drugom delu priručnika su, na temelju tih rezultata, osmišljene pedagoške intervencije koje mogu koristiti stručnim licima za rad sa decom od 5 do 10 godina. Priručnik je koncipiran sa idejom da prikaže kako se ishodi naučnih otkrića rezimiranih u prvom, teorijskom delu, mogu primeniti u svakodnevnnom radu sa decom.

Opširnije...
 

O AUTORU

oautoruPoreklo mojih ranih razmišljanja o odgovornosti roditeljstva i vaspitanja dece potiče sa poslednje godine studija psihologije, a prve, ozbiljnije korake počela sam praviti pre 18 godina, kada sam otvorila  vrtić za decu. Od tada, razvojna

Opširnije

KNJIGE

sve-sivo2

Aleksandra Jovanović Magyar je autor više knjiga koje se bave dečjom psihologijom, psihologijom odrastanja i odnosa roditelja i dece. Knjige "Zašto to radiš", “Zamke vaspitanja”, “Kako da zaustavite nepoželjna ponašanja kod dece”,

Opširnije

CENTAR

 

Centar za Podsticanje Razvoja Deteta (CPRD) je osnovan januara 2007. sa ciljem da pruži psihološku podršku razvoju dece, mladih i odraslih.

Uloga CPRD-a je da razvija kompetencije svih lica koja se bave decom i prate njihovo

Opširnije

KURSEVI

centar
PORODIČNA EDUKACIJA kao preventivni program koji se sprovodi sa stručnim licima ima za cilj sticanje veština u primeni posebnih tehnika koje su se pokazale efikasnim u dosadašnjem radu sa decom i roditeljima. Porodična Edukacija se sprovodi

Opširnije