Nalazite se ovde: CPRD CPRD

Centar za podsticanje razvoja deteta

Kurs porodične edukacije

Šta je Porodična Edukacija?   Porodična Edukacija proučava razvoj deteta i podučava roditelje/porodice o razvojnim karakteristikama i promenama koje prate dete tokom odrastanja. PO...

Škola emocionalnih veština

Škola emocionalnih veština za decu od 5 do 10 godina. Ciljevi su nam da:  - osnažimo samopouzdanje deteta - poboljšamo školski uspeh - naučimo dete kako da reši konflikt sa v...

Kurs jačanja EQ

U okviru CPRD-a se sa decom sprovode aktivnosti u kojima se razvijaju njihove emocionalne kompetencije sa ciljem da se osnaži EQ deteta. Šta to znači? Dete može realizovati svoje ra...

Akreditovani seminari

 Uticaj vaspitanja na razvoj emocionalnih kompetenci Dete može realizovati svoje razvojne potencijale kada zna kako da uspešno održava svoju pažnju i upravlja osećanjima besa, stida ...

Porodična edukacija u praksi

PORODIČNA EDUKACIJA kao preventivni program koji se sprovodi sa stručnim licima ima za cilj sticanje veština u primeni posebnih tehnika koje su se pokazale efikasnim u dosadašnjem radu sa ...

Program za roditelje

"Program za roditelje" kao poseban program u okviru Porodične Edukacije                  organizuje se (po ...

 • Kurs porodične edukacije

 • Škola emocionalnih veština

 • Kurs jačanja EQ

 • Akreditovani seminari

 • Porodična edukacija u praksi

 • Program za roditelje

CPRD

oautoru2Centar za podsticanje razvoja deteta je osnovan januara 2007. u Novom Sadu kao neprofitna i nepolitička organizacija čiji je program prvenstveno osmišljen za decu i sve ljude koji se bave decom i njihovim odrastanjem (roditelje, vaspitače, učitelje, nastavnike, socijalne radnike, logopede, pedijatre…). Osnovna svrha Centra jeste da se svakom detetu omogući da ostvari svoje pravo na zdrav psihički rast i razvoj u zdravu autonomnu ličnost.

 

Šta je zadatak centra?
 Da aktivno podstiče zdrav razvoj deteta.

Naši planovi
Projekti se planiraju kao dugoročni, sa idejom da se sprovedu u što više opština, kako bi se sa njima upoznalo što više ljudi.

Centar za podsticanje razvoja deteta
radi za dobrobit dece i porodica, sa ciljem da pomogne deci da odrastu u zadovoljne mlade ljude. Posmatrano iz ovog ugla, sprovođenje programa koncipiranih za rani razvoj dece i ranu porodičnu edukaciju, predstavlja ulaganje u buduće potencijale društva i njegove sposobnosti da napreduje, jer su nezadovoljni ljudi prepreka za razvoj društva!

Kako se postaje nezadovoljan?
Оdsustvo adekvatnog podsticanja tokom detetovog razvoja dovodi do formiranja nesamostalnih i zavisnih odraslih osoba, koje postaju nezadovoljne i sobom i društvom, i koje ne znaju načine kroz koje bi se samoaktualizovale.
UNICEF u svom definisanju mladih Srbije predlaže da se prihvaćeni UN standard za definisanje mladih od 15. dо 24. godine, u Srbiji proširi do 30 godina, pri čemu se osnovni razlog za produžavanje starosne granice navodi produžena zavisnost od roditelja.

DSCN02840001Posledice nesamostalnosti i nesamopouzdanosti kod dece po

staju jako vidljive na starijem uzrastu, a manifestuju se u vidu:

 • osećanja nezadovoljstva vlastitim životom
 • slaboj radnoj efikasnosti
 • podložnosti ka uzimanju psihoaktivnih supstanci i alkohola, usled čega postaju agresivni, nasilni, skloni kriminalu (naročito su deca na adolescentnom uzarstu sa formiranim niskim samopoštovanjem lako podložna konzumiranju psihoaktivnih supstanci i zloupotrebi alkohola)

Razlozi koji su nas naveli na osnivanje centra

 • Oslabljena funkcija porodice (porast razvoda, nasilja, zlostavljanja dece, porast broja mladih ljudi koji već sa 12/13 godina probaju psihoaktivne supstance i alkohol)
 • Socijalna problematika (nedostatak novca, posla) negativno utiče na odnose i komunikaciju između roditelja, roditelja i deteta, ostalih odraslih i deteta
 • Slaba ponuda praktično primenljivih programa koji su korisni za roditelje i stručna lica koja rade sa decom

Kada je najlakše ostvariti promene u detetovom ponašanju?
Sa prevencijom se počinje od „malih nogu“!

Dete se rađa sa 17% gotovog, već formiranog mozga, a na formiranje preostalih 83% utiče sredina. Dakle, detetovi prirodni potencijali najbrže se razvijaju u ranom detinjstvu. Iskustvo koje ono tad stiče značajno utiče na kvalitet njegovog budućeg života. J. Gordner je to opisala na sledeći način:

centar3„Dva podjednako stara drveta u rastu u jednoj velikoj bašti. Jedno drvo raste na prisoju gde ima mnogo zemlje bogate hranljivim sastojcima i vodom. Drugo drvo raste na siromašnoj zemlji i osoju. Šta misliš koje je drvo veće? I koje od ta dva drveta više nosi voća? Pa naravno, ono drvo koje ima bolje uslove za rast… Po Spinozi, to drvo je slobodno. Ono ima punu slobodu da razvija svoje unutrašnje sposobnosti. Ali, ako je to jabukovo drvo, ono nema mogućnosti da rađa kruške ili šljive! Tako je i sa ljudima, i njih unutrašnje sposobnosti i spoljni uslovi određuju koliko jabukovo drvo u bašti“.
J. Gordner„Sofijin svet“

Slika1Kod deteta se upravo u prvim godinama formiraju predispozicije emocionalne stabilnosti, učvršćuju sposobnosti da ispravno i samostalno misli, da ostvaruje životne uspehe i bude zdravo.

 Međutim, praksa pokazuje da mnoge odrasle osobe nisu svesne značaja ranog doba za dete!

Kako se to primećuje?

 Izjavama, komentarima, primedbama:
„Mа, pustite ga, još je mali!“
 Istina je da je dete malo, ALI upravo je to prednost i prilika da se naprave promene. Sa odrastanjem se promene prave mnogo teže!

 

„Proći će ga kad odraste“
 Маli je broj simptoma koji prolaze sami od sebe kada se jednom pojave. Ukoliko se ništa ne preduzima, razvojni problemi se u kasnijem periodu ponovo pojavljuju. Najčešće smetnje se ispoljavaju u vidu noćnog mokrenja, mucanja, tikova, straha… Starija deca sa nabrojanim simptomima duboko u sebi pate.

„Šta ja mogu kada je takav!“
 Niko se ne rađa kao „takav“! Vremenom se dete formira u ono što mu odrasli govore da jeste! Naučna istraživanja pokazuju da deca koja ne odrastaju uz svoje biološke roditelje, po svojim osobinama i karakteru više liče na svoje „psihološke“ roditelje.

A šta se događa kasnije?

Kada se problemi „ukorene“ a roditelji shvate da su izgubili kontrolu nad ponašanjem deteta, odgovornost se „prebacuje“ na institucije. Institucije prebacuju odgovornost na porodice. Prebacivanje odgovornosti vodi ka sukobljavanju i raspravama koje ne rešavaju probleme, nego dopuštaju da dragoceno vreme za dete prolazi.

Centar za podsticanje razvoja deteta Vas zato podesća:

Оblikovanje karakternih detetovih osobina je stvar sadašnjeg trenutka!

Obratite nam se
Kontakt tel.
063.77.30.417

 

O AUTORU

oautoruPoreklo mojih ranih razmišljanja o odgovornosti roditeljstva i vaspitanja dece potiče sa poslednje godine studija psihologije, a prve, ozbiljnije korake počela sam praviti pre 18 godina, kada sam otvorila  vrtić za decu. Od tada, razvojna

Opširnije

KNJIGE

sve-sivo2

Aleksandra Jovanović Magyar je autor više knjiga koje se bave dečjom psihologijom, psihologijom odrastanja i odnosa roditelja i dece. Knjige "Zašto to radiš", “Zamke vaspitanja”, “Kako da zaustavite nepoželjna ponašanja kod dece”,

Opširnije

CENTAR

 

Centar za Podsticanje Razvoja Deteta (CPRD) je osnovan januara 2007. sa ciljem da pruži psihološku podršku razvoju dece, mladih i odraslih.

Uloga CPRD-a je da razvija kompetencije svih lica koja se bave decom i prate njihovo

Opširnije

KURSEVI

centar
PORODIČNA EDUKACIJA kao preventivni program koji se sprovodi sa stručnim licima ima za cilj sticanje veština u primeni posebnih tehnika koje su se pokazale efikasnim u dosadašnjem radu sa decom i roditeljima. Porodična Edukacija se sprovodi

Opširnije